DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122386

Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

А. О. Малюх, Н. В. Майєр

Анотація


У публікації розкрито особливості використання електронних тестових завдань; визначено переваги застосування інструментальних програм і програмних оболонок, зокрема контрольно-діагностичної системи Test-W2 для розробки тестових завдань з метою контролю рівні сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 


Ключові слова


електронні тестові завдання; контроль; франкомовна граматична компетентність; інструментальні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие / Марина Анатольевна Бовтенко. – М. : Флінта: Наука, 2005. – 216с.: ил.

Городнича Л.В. Методичні вимоги до комп’ютерної програми для диференційованого навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення / Л.В.Городнича // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія “Психолого-педагогічні науки”. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2006. – Вип. 1. – С. 44 – 47.

Кенжегалиев К.К., Батешов Е.А. Методика составления тестовых пограмм на компьютере // Проблемы преподавания физики в школе и вузе. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2003. – С. 154 – 155.

Майєр Н.В. Використання інструментальних програм для створення засобів навчання іноземних мов у середньому навчальному закладі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 березня 2012 року. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2012. – С. 485–486.

Морська Л.І. Теоретико-методичні розробки та застосування комп’ютерного педагогічного тесту. Монографія. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – 160 с.

Полька Н.С. Гігієнічні аспекти охорони здоров’я шко лярів під час роботи з ПК / Н.С.Полька // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – № 4. – С. 43 – 47.

Полька Н. Гігієнічні вимоги роботи на комп’ютері / Надія Полька // Початкова школа. – 2000. – № 6. – С. 44 – 46.

Полька Н.С. Про державні санітарні правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на ПК / Н.С.Полька // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000.– № 2. – С. 42 – 45.

Шестопалов Є.А. Test-W2. Контрольно-діагностична система. Інструкція з експлуатації. – Шепетівка: «Аспект», 2008. – 47 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 А. О. Малюх, Н. В. Майєр

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.