DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122400

Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення

Л. В. Курило

Анотація


У статті розглядається питання створення підсистеми вправ для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Проаналізовано етапи навчання, релевантні для цієї підсистеми, чітко окреслено вимоги до вправ на рівні усіх обов’язкових компонентів: завдання, виконання завдання і контроль виконання завдання. Представлено приклади вправ у межах комплексу вправ для навчання продукування тез доповідей відповідно до виокремлених етапів підсистеми.


Ключові слова


підсистема вправ; комплекс вправ; етап навчання; вимоги до вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бориско Н.Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или сколько методики нужно будущему учителю? / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2010. – №2. – С. 3-10.

Васильєва Е.В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Васильєва Ельза В’ячеславівна. – К., 2005. – 164 с.

Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія / Ірина Павлівна Задорожна. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Ирина Алексеевна Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 220 с.

Корж Т.М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.

Крівчикова Г.Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Крівчикова Галина Федорівна. – Харків, 2005. – 178 с.

Литвин С.В. Навчання учнів старшої загально освітньої школи писемного спілкування англійською мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Литвин Світлана Володимирівна. – К., 2005. – 192 с.

Мазунова Л.К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Мазунова Лидия Констан тиновна. – Уфа: БГУ, 2005. – 295 с.

Москалець О.О. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп’ютерних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Москалець Олена Олександрівна. – К., 2009. – 273 с.

Роман С.В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення / С.В. Роман // Іноземні мови. – 2012. – №2. – С. 39-45.

Синекоп О.С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Синекоп Оксана Степанівна. – К., 2010. – 370 с.

Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.

Тарнопольський О.Б. Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiaty Educational Institutions: Посібник / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, М.В. Рудакова. – К.: Фірма “Інкос”, 2006. – 228 с.

Фокина К.В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций / К.В. Фокина, Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. – М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2009. – 158 с.

HampLyons L. Study Writing: A course in writing skills for academic purposes (second edition) / Liz HampLyons, Ben Heasley. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 214 p.

Swales J.M. Genre Analysis: English in academic and research settings / J.M. Swales. – Glasgow: Cambridge Univ. Press. – 1990. – 260 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Л. В. Курило

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.