№ 1 (2013)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1

Зміст

Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу PDF
О. М. Устименко 3-9
Комплекс вправ для формування потенційного словника в учнів основної і старшої школи PDF
Н. В. Богушевич, В. В. Сорока 10-16
Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою PDF
І. В. Шастова 17-23
Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів PDF
Н. В. Майєр 24-27
Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення PDF
Л. В. Курило 28-33
Підсистема вправ для формування у майбутніх викладачів англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами Інтернет-ресурсів PDF
Ю. В. Британ 34-42
Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови PDF
Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко 47-53
Урок французької мови у 3 класі спеціалізованої школи на тему ”La jungle” PDF (Français)
К. І. Дубровський 62-64
Урок англійської мови у 9 класі на тему "Our Fragile Planet" PDF (English)
К. Л. Осипенко 66-68
Урок французької мови в 11 класі загальноосвітньої школи на тему "Si on chantait?" PDF (Français)
Д. Король 69-72
Використання сучасних електронних навчальних платформ у підготовці фахівців з вищою освітою PDF
Т. І. Коваль 43-44
Ігрові вправи для формування німецькомовної лінгвістичної компетентності старшокласників PDF
О. В. Кліванська, Л. А. Сажко 52-55
Рефлексивний аналіз процесу викладання японської мови як засіб підвищення його ефективності PDF
Т. Г. Свердлова 56-61