DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122457

Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики

О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко

Анотація


У статті визначається формат кінцевих продуктів і типи проектів для навчання англомовного монологічного мовлення студентів другого курсу. Описуються етапи навчання монологічного мовлення за проектною методикою. Характеризуються розроблені вправи і завдання проекту “Travelling”. Розглядається структура навчального сайту з хотлістом. Наводяться приклади вправ, завдань та інструментів для поточного і підсумкового контролю проектної діяльності.


Ключові слова


проектна методика; проект; монологічне мовлення; майбутні філологи; етапи навчання; комплекс вправ і завдань; хотліст; поточний і підсумковий контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. сту: пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання : германські мови” / Е. Г. Арванітопуло. – К., 2006. – 22 с.

Конышева А. В. Современные методы обуче: ния английскому языку / А. В. Конышева. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 304 с.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс на: вчання): Проект / [кол. авт.: Ніколаєва С. Ю., Соловей М. І., Головач Ю. В. та ін.]. – К. : Нова книга, 2001. – 245 с.

Сысоев П. В. Методика обучения английскому языку с использованием новых информационно:коммуникационных Интернет: технологий / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев – М. : Глосса:Пресс, 2010. – 182 с.

Beckett G. H. The project framework : a tool for language, content, and skills integration / G. H. Beckett, T. Slater // ELT Journal. – 2005. – Vol. 59. – № 2. – P. 108–116.

Bülent A. Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms / A. Bülent, F. L. Stoller // English Teaching Forum. – 2005. – Vol. 43. – № 2. – P. 10–21.

Fragoulis I. Project-based learning in the teaching of English as a foreign language in Greek primary schools : from theory to practice / I. Fragoulis // English Language Teaching. – 2009. – Vol. 2. – № 3. – P. 113–119.

Haines S. Projects for the EFL classroom : Resource materials for teachers / S. Haines. – Walton-on-Thames, Surrey : Nelson, 1989. – 108 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.