Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю

Автор(и)

  • М. Л. Писанко Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122497

Ключові слова:

профільне навчання, філологічний профіль, елективний курс, переклад, принципи, критерії, аналіз, учні старших класів, профільна школа

Анотація

У статті досліджено проблему визначення критеріїв аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю. Наведено визначення поняття “елективний курс”, описано типи елективних курсів з іноземної мови, визначено вимоги, що висуваються до їх змісту та загально методичні і специфічні принципи щодо їх розробки та створення. На основі викладених положень автором запропоновано критерії аналізу елективних курсів, які можуть бути використані для визначення відповідності елективних курсів з навчання перекладу вимогам, що висуваються до навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старших класів профільної школи. 

Посилання

Зєня Л. Я. Навчання іноземних мов у старшій профільній школі : посіб. для студентів вищих навч. закл. / Л. Я. Зєня. – Горлівка : Вид:во ГДПІІМ, 2008. – 340 с.

Коваленко А.Я. Запрошуємо до України! Навчальний посібник з курсу за вибором “Гіди-перекладаячі” для старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови та профільних класів загальноосвітніх закладів. / А. Я. Коваленко. – Терно: піль: Видавництво “Лібра Терра”, 2011. – 132 с.

Коваленко А.Я. Науково:технічний переклад. На: вчальний посібник курсу за вибором для 10:12 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням ан: глійської мови та профільних класів загальноосвітніх закладів. / А. Я. Коваленко. – Тернопіль: Видав: ництво “Лібра Терра”, 2010. – 232 с.

Коваленко А.Я. Основи перекладу: Навчальний посібник курсу за вибором для 10:11 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови та профільних класів загальноосвітніх закладів/ А. Я. Коваленко. – Тернопіль: Видавництво “Лібра Терра”, 2010. – 148 с.

Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: лінгводидактичний аспект / В. Г. Редько, О. В. Басай // Науковий вісник Ужго: родського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2014. – Вип. 34. – С. 163–166.

Павлюк А. В. Англійська мова для туризму : Навчальний посібник з курсу за вибором “гіди-перекладаячі” для старших класів загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням англійської мови / А. В. Павлюк. – Тернопіль: Видавництво “Лібра Терра”, 2012. – 192 с.: іл.

Пасічник О. С. Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземної мови для старшої профільної школи як засобу забезпечення варіативного компонента іншомовної освіти / О. С. Пасічник // Постметодика. – 2014. – № 4 (119). – С. 27–33.

Полонська Т. К. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : метод. рек. / Т. К. Полонська. – К.: Педагогічна думка, 2014. 80 с.

Профільне навчання іноземної мови у старшій школі – нагальна потреба. Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10:11 класів профільної школи // В. Г. Редько, Т. К. Полонська та ін. // Електронний ресурс з режимом доступу http://lib.iitta.gov.ua

Сафонова В. В. Перевод в контексте изучения ино: странного языка в рамках гуманитарно:филологичес: кого профиля в старшей школе/В. В. Сафонова// Иностранные языки в школе. – № 3. – 2008. – С. 3-11.

СафоноваВ. В. Перевод в контексте изучения ино: странного языка в рамках гуманитарно: филологичес: кого профиля в старшей школе / В. В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – №4. – 2008. – С.2:10.

Шевелько К. О., Писанко М. Л. Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Частина 1 / Шевелько К. О., Писанко М. Л . // Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 3/2013. – К.: Ленвіт, 2013. – 60 с.

Шевелько К. О., Писанко М. Л. Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Частина 2 / Шевелько К. О., Пи: санко М. Л . // Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 4/2013. – К.: Ленвіт, 2013. – 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-30

Номер

Розділ

Наукові статті