№ 4 (2015)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4

Зміст

Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на рівні А1.2.1 на основі нового навчально-методичного комплекту «Німецька мова 3» PDF
O. O. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко 6-10
Підсистема вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства PDF
Н. В. Осадча 11-18
Developing English reading skills of secondary school students PDF (English)
В. О. Калько 19-22
Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю PDF
М. Л. Писанко 23-26
Моделювання процесу навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови PDF
Л. В. Курило 27-33
Навчання монологічного мовлення майбутніх викладачів французької мови з використанням мультимедійного репортажу. PDF (Français)
Д. А. Руснак 34-39
Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) PDF (English)
O. G. Kvasova 40-47
Сценарій позакласного заходу для учнів основної школи на тему: «Традиційна міфологія Японії PDF (日本語)
О. І. Качкан, Ю. А. Пономарьова 61-63
Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС “Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на оcнові комбінованих технологій” PDF
І. І. Сєрякова, О. Р. Валігура, В. В. Черниш, О. В. Кучерина 3-5
Мультимедійний наочний посібник «Las Navidades en España»: два користувачі – два формати PDF
О. Б. Бігич 48-51
Рецензія на монографію Майєр Наталії Василівни «Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика» PDF
С. Ю. Ніколаєва 52-53
Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур PDF
Я. Г. Фабрична 54-60