Навчання монологічного мовлення майбутніх викладачів французької мови з використанням мультимедійного репортажу.

Автор(и)

  • Д. А. Руснак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122499

Ключові слова:

монологічне мовлення, мультимедійний репортаж, майбутні викладачі, французька мова

Анотація

Навчання монологічного мовлення майбутніх викладачів французької мови з використанням мультимедійного репортажу. Розглядається питання навчання майбутніх викладачів французької мови монологічного мовлення з опорою на мультимедійний репортаж. Визначено мету і зміст формування монологічної компетентності у студентів вищої школи на рівні В1/ В 2. Описано переваги використання мультимедійного репортажу у навчальному процесі, виділені етапи роботи з цим документом з метою формування у студентів комунікативної компетентності у монологічному мовленні. Запропоновано педагогічну розробку з навчання монологічного мовлення студентів першого курсу з опорою на мультимедійний репортаж.                                                                                     

Посилання

Концепція впровадження медіа:освіти в Україні (Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, прото< кол № 1<7/6<150) – [Електронний ресурс] – доступ в Інтернеті: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm.

Руснак Д.А. Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей / Д.А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – №2. – С. 45–49.

Руснак Д. А. Використання мультимедійного репортажу у процесі формування рецептивної комуніка: тивної компетенції у студентів ВНЗ / Д. А. Руснак. — Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет:конференції «Інноваційні технології у кон: тексті іншомовної підготовки фахівця» [Електронний ресурс] – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Режим доступу до збірн.: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib-nid-8801.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Ефим Израилевич Пассов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

Типова Програма з французької мови для університетів та інститутів (п’ятирічний курс навчання) / [уклад. Мельник В. І., Максименко А. П. та ін.]. — К. : Вид.центр КНЛУ, 2004. – 230 с.

Apprendre et enseigner avec TV5 – [Ressource électronique] – accessible à: http://www.tv5.org/TV5Site/ enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php.

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. – Didier, 2000. – 190 p.

Définition de reportage - Concept et Sens : Le dico des définitions – [Ressource électronique] – accessible à: http://lesdefinitions.fr/reportage#ixzz3jGJCJKgm.

Education aux médias et à l’Internet / Eduscol : portail des professionnels de l’éducation. – [Ressource électronique] – accessible à: http://eduscol.education.fr/ numerique/dossier/competences/education-aux-medias.

L’écriture web, c’est quoi ? – [Ressource électronique] – accessible à: http://www.24hdansuneredaction.com/web/ 4-lecriture-web-cest-quoi.

L’éducation aux médias en Europe : controverses, défis et perspectives / Editeur responsable : Patrick Verniers. – Bruxelles, 2009. – 208 p.

Porcher L. Les médias entre éducation et communication / Louis Porcher. – Paris : éd. Vuibert, coéd. Clemi/INA, coll. “Comprendre les médias”, 2006. – 224 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-30

Номер

Розділ

Наукові статті