Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур

Автор(и)

  • Я. Г. Фабрична Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122503

Ключові слова:

англo-український глосарій, професійна термінологія, фахівці у галузі методики навчання іноземних мов і культур

Анотація

Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур налічує 396 лексичних одиниць, що позначають основні поняття методичної науки, педагогіки, лінгвістики, теорії та практики перекладу, інформаційно-кому-нікаційних технологій, абревіатури. Призначений допомогти майбутнім викладачам, аспірантам, іншим фахівцям у галузі навчання ІМіК впевнено оперувати професійною термінологією.    

Посилання

Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина . – СПб.: «Русско-Балтийский ин: формационный центр «Блиц», «Cambridge University Press», 2001г. – 224 с.

ЛапидусБ.А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе / Б. А. Лапидус. – М. : Высшая школа, 1986. – 143 [1] c. – (Б-ка преподавателя).

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педа: гогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Фабрична Я. Г. Лінгвостилістичні характеристики англомовних і україномовних текстів з методики викладання іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 22. – С. 54–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-30

Номер

Розділ

Огляди та рецензії