Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи

Автор(и)

  • Н. В. Майєр Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122509

Ключові слова:

викладач, індивідуальна траєкторія учіння, інформаційно-комунікаційне навчальне середовище, магістрант, методична компетентність, підходи, навчально-методична задача

Анотація

У статті визначено особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи. Конкретизовано актуальні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного та рефлексивного підходів як підґрунтя для формування методичної компетентності. Акцентовано асинхронну професійно орієнтовану навчально-пізнавальну та науково-методичну діяльності магістрантів, які вони здійснюють у процесі реалізації індивідуальної траєкторії учіння в інформаційно-комунікаційному навчальному середовищі. Конкретизовано контент і структуру інформаційно-комунікаційного навчального середовища, вимоги до знань і вмінь викладача для успішної організації в ньому учіння магістрантів. Уточнено види контролю, які використовуються з метою оцінювання викладачем і самооцінювання магістрантами процесу і результатів формування методичної компетентності.                                 

Посилання

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Майєр Н. В. Види навчально:методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – № 4. – 2014. – С. 33-39.

Майєр Н. В. Структура методичної компетентності майбутнього викладача французької мови / Н. В. Майєр // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 3. – С. 128-135.

Майєр Н. В. Типологія навчально-методичних за: дач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови / Н. В. Майєр // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістич: ного університету. Серія Філологія. Педагогічка. Психологія. – 2014. – Вип. 29. – С. 210-216.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М. Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева: Под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2004. – 416 с.

Сухих О. В. Средства и методы профессиональной лингводидактической подготовки преподавателя иностранных языков и культур: автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки», 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / О. В. Сухих. – Пятигорск, 2005. – 36 с.

Сысоев П. В. Обучение по индивидуальной траектории / П. В. Сысоев // Язык и культура. – № 4(24). – 2013. – С. 121-131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-28

Номер

Розділ

Наукові статті