№ 3 (2015)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3

Зміст

Від декламації до комунікації. Навчання молодших школярів елементарного іншомовного спілкування на основі дидактичних римованих текстів у нових навчально- методичних комплексах з німецької мови для початкової загальноосвітньої школи PDF
О. О. Паршикова 3-9
Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні PDF
Н. В. Осадча 10-14
Проблемы межкультурной коммуникации и подготовка переводчиков PDF
Н. Ф. Бориско 15-24
Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи PDF
Н. В. Майєр 25-29
Веб-квест “Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації PDF
Н. К. Лямзіна 30-36
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови PDF
А. С. Драч 37-44
Методичний проект для учителя початкової школи «Азбука квітів – El abecedario de flores / The flower ABC»... PDF
О. Б. Бігич 45-52
Психолого-дидактичні та методичні засади підготовки студентів мовного педагогічного ВНЗ до аналізу підручника іноземної мови PDF
О. О. Коломінова, С. В. Роман 53-63