DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122529

Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні

О. О. Бігич

Анотація


У статті проаналізовано низку освітніх сайтів щодо засобів формування у майбутніх філологів компетентності в аудіюванні іспанською мовою. Визначено позитивні та негативні характеристики освітніх сайтів.                                                                                      


Ключові слова


освітній сайт; іспанська мова; аудіювання; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Майбутній учитель іспанської мови в процесі формування компетентності в аудіюванні / О. Б. Бігич // Сучасний студент у контексті особистісно:діяльнісного підходу : за результатами науково-методичних досліджень : Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 67-74.

Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетент: ності в аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.

Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О. Б. Бігич // Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. / під ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 280-296.

Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей / О. Б. Бігич // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій (схеми і таблиці) : Навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2011. – С. 175-189.

Габова М. А. Мастер-класс «Образовательный сайт: технология создания и использования» / М. А. Габова // Елек: тронний ресурс з режимом доступу http://wiki.kgpi.ru/ mediawiki/index.php

Микитюк І. М. Звуконаслідувальна лексика: перекладознавчий аспект / І. М. Микитюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 9 (268). – Ч. 1. – 2013. – С. 63-68.

Роман С. В. Методичні орієнтири аналізу підручника іноземної мови під час педагогічної практики в школі / С. В. Роман, О. О. Коломінова // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : Матеріали доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. – Горлівка: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – С. 83-88.

El Español : una lengua viva : Informe 2014. – Departamento de Comunicación del Instituto Cervantes : Edición digital. – Modo de acceso http://eldiae.es/wp-content/uploads/2014/07/El-españollengua-viva-2014.pdf

García A. P. Diseño de una unidad didáctica modelo para enseñar lenguaje académico a los estudiantes del centro latinoamericano de la Puj, a partir de material audiovisual / A. P. García, Y. Z. Ortiz : Trabajo de grado para optar al título de Licenciadas en Lenguas Modernas. – Bogotá, 2009 : Edición digital. – Modo de acceso http:/ /www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis477.pdf

Використані Інтернет:ресурси

http://www.antologiapoeticamultimedia.blogspot.com

http://www.aprenderespanol.org

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

http://www.donquijote.org/

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=mas_visitados.php

http://www.studyspanish.com/

http://www.ver-taal.com/index.htm

http://www.videoele.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. О. Бігич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.