№ 2 (2015)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2

Зміст

Навчальні матеріали для багатомовної освіти школярів: Аналіз ситуації у країнах Західної Європи PDF
О. О. Першукова 3-12
Проблема визначення критеріїв оцінювання анотаційного і реферативного перекладу у старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови PDF
К. О. Шевелько 13-17
Цифрове розповідання у навчанні дошкільників аудіювання та переказування англійських казок PDF
А. Г. Мокіна 18-25
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів PDF
В. Д. Ігнатенко 26-36
Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з удосконалення професійно орієнтованої орфографічної компетентності PDF
Н. В. Майєр 37-44
Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей PDF
Д. А. Руснак 45-49
Заняття з французької мови на тему “Жити в селі” PDF (Français)
Є. Ю. Мельник 55-59
Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні PDF
О. О. Бігич 50-54
Current realities of the teaching profession in England and how to get into teaching PDF (English)
Т. О. Сень, І. Л. Джуган 60-62