DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122536

Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми

О. М. Кужель

Анотація


У статті розглядається підсистема вправ для формування вмінь читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми. Запропоновано типи і види вправ для формування навичок і вмінь читання англійською мовою в учнів основної школи відповідно до етапів формування вміння читання та наведено приклади вправ.                                                                                                                      


Ключові слова


читання; основна школа; система вправ; мультимедійна комп’ютерна програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Асоянц П. Г. Основи методики створення і застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов : [навчальний посібник] / П. Г. Асоянц, Г. С. Чекаль, П. І. Сердюков. – К. : КДПІМ, 1993. – 108 с.

Вембер В. П. Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Вікторія Павлівна Вембер. – К, 2008. – 20 с.

ГезН.И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений и навыков / Н.И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 6. – С. 29–40.

Гринюк Г. А. Обучение чтению специальной немецкой литературы на основе разграничения уровней сложности текстов (третий этап неязыкового вуза) : дис. … канд. пед. наук / Гринюк Галина Аркадьевна. – К., 1978. – 326 с.

Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Про: свещение, 1991. – 222 с.

МашбицЕ.И. Психолого:педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – реформе школы) / Е.И. Машбиц. – М. : Педаго: гика, 1988. – 192 с.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов : Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для фор: мування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

Чекаль Г. С. Інформаційні технології у навчанні іно: земних мов / Г. С. Чекаль, Т. І. Коваль // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – К. : Вид. центр КДЛУ. – Вип. 2. – 2000. – С. 214–218.

Шевченко С. І. Особливості навчання читання за допомогою комп’ютерів / С.І. Шевченко // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка і психологія”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 216–221.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. М. Кужель

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.