№ 1 (2015)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1

Зміст

Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу (тема «Las Navidades») PDF
О. Б. Бігич 3-10
Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти у країнах Європи PDF
О. О. Першукова 11-19
Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми PDF
О. М. Кужель 20-27
Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої граматичної компетентності PDF
Н. В. Майєр 28-36
Вправи для індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем PDF
Ю. В. Павловська 37-43
Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів PDF
О. О. Дідух 44-52
План-конспект уроку-конкурсу з французької мови у 4 класі (тема “Les animaux”) PDF (Français)
Н. В. Майєр, О. С. Качалова 68-72
Учебник Кунанбаевой Салимы Сагиевны «Теория и практика современного иноязычного образования PDF
С. Ю. Ніколаєва 53-56
Навчання учнів другого класу початкової загальноосвітньої школи іншомовного спілкування за новим навчально/ методичним комплексом “Німецька мова 2” PDF
Н. Ф. Бориско, Г. М. Мельничук, О. О. Паршикова 57-62
Практичне використання короткострокового веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні PDF (English)
Я. О. Дьячкова 63-67