DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122539

Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів

О. О. Дідух

Анотація


У статті представлено підсистему вправ для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів. На основі підходу “знизу-вверх” визначено п’ять етапів навчання, а саме: етап ознайомлення із поняттям “дебати”, етап навчання реплікування, етап навчання діалогічних єдностей, етап навчання ведення міні-дебатів, етап навчання ведення дебатів. У межах визначених етапів та у відповідності до типів навчальних одиниць виділено одинадцять груп вправ для розвитку логіко-композиційних і мовленнєвих умінь ведення дебатів. Запропоновано класифікацію вправ для навчання ведення дебатів. Наведено й описано приклади до кожної групи вправ, які відображають специфіку навчання ведення дебатів.

Ключові слова


дебати; майбутні викладачі англійської мови; мовленнєві і логіко композиційні вміння ведення дебатів; класифікація вправ; підсистема вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Орешина Е. Е. Методика обучения обсуждению проблемы в форме дебатов: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Екатерина Евгениевна Орешина – Тамбов, 2008. – 187 c.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науковоßметодичний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) [сост. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин]. “ СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.

Смирнова Е. В. Развитие культуры иноязычного полилогического общения в послевузовском образовании преподавателей иностранного языка: дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Елена Валерьевна Смирнова – М., 1999. – 205 с.

Freeley A., Steinberg D. Argumentation and Debate: Critical Thinking for Reasoned Decision Making, 12th edition / Austin Freeley, David Steinberg. – Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2009. – 532 p.

Lubetsky M. Discover Debate / Michael Lubetsky, Charles LeBeau, David Harringtom. – Santa Barbara : Language Solutions, 2000. – 133 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. О. Дідух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.