DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122541

Навчання учнів другого класу початкової загальноосвітньої школи іншомовного спілкування за новим навчально/ методичним комплексом “Німецька мова 2”

Н. Ф. Бориско, Г. М. Мельничук, О. О. Паршикова

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність виокремлення чотирьох проміжних рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності А1 учнів початкової загальноосвітньої школи та відповідних їм типів елементарного іншомовного спілкування як об’єктів навчання іноземної мови, зокрема протокомунікації на рівні А1.1.2, визначено типові для реалізації мовленнєвої діяльності учнів на цьому рівні операції, а також оптимальні для їх моделювання і прийнятні для дітей 7-8 років комунікативно-ігрові прийоми, продемонстровано методику їх застосування у навчальному процесі на основі нового навчально-методичного комплексу з німецької мови.                                                        


Ключові слова


протокомунікація; комунікативно-ігрові прийоми; підстановка; заміщення; скорочення; розширення

Повний текст:

PDF

Посилання


Peltzer-Karpf A., Zangle R. // ZOOM Fremdsprachenlernen in der Grundschule. – 1997. – Extraheft 1. – 93 S.

Бориско Н.Ф., Паршикова О.О. Особливості формування основ іншомовної комунікативної компетенції учнів першого класу загальноосвітніх на: вчальних закладів за новим навчально-методичним комплексом “Німецька мова 1” // Іноземні мови. – 2014. – № 1.– С. 13:17.

Бориско Н.Ф., Сидоренко М.М., Горбач Л.В., Савченко Л.П., Паршикова О.О., Мельничук Г.М. Німецька мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл.

Паршикова О.О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Паршикова Олена Олексіївна. – К, 2010. – 469 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – СПб. : Союз, 1997. – 254 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Н. Ф. Бориско, Г. М. Мельничук, О. О. Паршикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.