DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122542

Практичне використання короткострокового веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні

Я. О. Дьячкова

Анотація


У статті представлено практичну розробку веб-квесту для майбутніх правознавців за темою «Відмивання грошей» і розкрито його методичний потенціал для формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні. Подано визначення веб-квесту як засобу формування зазначеної компетентності у майбутніх правознавців. Визначено результат роботи над короткостроковим індивідуальним веб-квестом. Показано практичну імплементацію кожного структурного компоненту веб-квесту та зазначено його цілі в    контексті реалізації провідної мети навчання говоріння майбутніх правознавців. Розкрито цінність застосування короткострокового індивідуального веб-квесту для формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні.


Ключові слова


веб-квест; професійно спрямована англомовна компетентність в говорінні; майбутні правознавці; навчальні Інтернет-ресурси

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Багузина Е. И. Веб-квест технология как дидактическое средство формирования иноязычной коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового вуза) : автореф. дис. … к. пед. н. : специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Елена Ильинична Багузина. – Москва, 2012. – 238 с.

Положення «Про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 за № 1060 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695: 12#n13.

Сысоев П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий : учебно-методическое пособие для учителей, аспирантов и студентов / П.В.Сысоев, М. Н. Евстигнеев. – Ростов н/Д : Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 182 с. – (Настольная книга преподавателя иностранных языков).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Я. О. Дьячкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.