DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122556

Структура курсу за вибором “Країнознавство” та формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні в учнів профільної школи

Н. В. Осадча

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей побудови структури авторського курсу за вибором “Країнознавство” для учнів профільної школи. У статті уточнено зміст кожного модуля, описано процес формування ЛСКК в англомовному читанні у структурі курсу, етапність роботи з країнознавчим текстом та окреслено структуру посібника з формування ЛСКК учнів профільної школи в англомовному читанні як засобу навчання з урахуванням специфіки курсу за вибором “Країнознавство”.                                                         


Ключові слова


лінгвосоціокультурна компетентність; структура курсу; принцип побудови курсу; країнознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьменковы Ю. и А. Английский язык для международного общения / Ю. и А. Кузьменковы . – М. : Издательство Московского университета, 2013. – 276 с.

Осадча Н.В. Across Ireland: Навчальний посібник з курсу країнознавства з формування лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників в англомовному читанні. – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2016. – 88 с.

Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 Київ Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/ %D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ post/derzh/stan/%281%29.pdf.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи. – К: Навчальна книга, 2003. – С.120-124.

Соловова Е. Н. Разработка авторских программ и курсов / Е. Н. Соловова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – С. 8–13; № 5. – С. 13–19.

Фурманова В. П. Организация курса страноведения в системе профессиональной подготовки учителей иностранного языка (немецкий язык): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Фурманова Валентина Павловна – М., 1984. – 173с.

Черниш В. В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія / Валентина Василівна Черниш. – К. : Ленвіт, 2013. – 396 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';



Copyright (c) 2018 Н. В. Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.