DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122558

Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів

А. М. Володько

Анотація


У статті описано модель організації процесу навчання усного послідовного науково-технічного перекладу студентів четвертого курсу мовних спеціальностей та можливості її реалізації в межах навчальної дисципліни «Усний двосторонній переклад». Виокремлено та проаналізовано принципи навчання та їх реалізацію в моделі навчання для забезпечення ефективності навчального процесу. Визначено об’єкт, мету та суб’єкти навчання усного послідовного науково-технічного перекладу, кількість аудиторних годин та годин, відведених на самостійну роботу студентів. Обґрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіовізуальних зразків для навчання усного послідовного перекладу.

Ключові слова


усний послідовний переклад; перекладацька компетентність; компетентнісний підхід; модель навчання; принципи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор українського видання доктор пед.наук., професор С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Зайцева І.В. Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева, М. Л. Писанко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2015. № 3. – С. 72-79.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. Ніколаєвої С. Ю. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Kauz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens / Kauz U. – Iudicium Verlag, 2002 – 632.

Snell-Hornby M. Handbuch Translation / Snell-Hornby M., Schmitt P. A., Hönig H. G., Kussmaul P.; 2., verbesserte Aufl. Tübingen : Stauffenburg-Verl., 1999. – 434 S.

Volodko A. Translation competence development as a learning objective / A. Volodko // The advanced science journal. – Torrance, CA, United States: Scireps Corporation, 2014. – Volume 2014. – Issue 5. – 110 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 А. М. Володько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.