DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122559

Національно-культурні особливості японської міжособистісної комунікації у процесі навчання студентів японського діалогічного мовлення

Ю. А. Пономарьова

Анотація


У статті розглянуто й проаналізовано складові ієрархічної системи японських міжособистісних стосунків і простежено їх вплив на процес навчання студентів діалогічного мовлення японською мовою з урахуванням національно-культурних особливостей усномовленнєвої комунікації японців. Охарактеризовано ціннісні орієнтації та моделі й норми вербальної та невербальної поведінки, що притаманна носіям японської культурної спільноти. Окреслено основні труднощі оволодіння японським діалогічним мовленням для українських студентів. Також визначено знання, навички й уміння, якими необхідно оволодіти тим, хто навчається, для здійснення ефективної міжособистісної комунікації з носіями японської культури.                                                                                   


Ключові слова


складові ієрархічної системи японців; міжособистісні стосунки; діалогічне мовлення; національно-культурні особливості; усномовленнєва комунікація; труднощі оволодіння японським діалогом; знання; навички й уміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Алпатов В.М. Япония: язык и общество: [монография] / Владимир Михайлович Алпатов. – М.: «Муравей», 2003. – 208 с.

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Ричард Д. Льюис: [пер. с англ., под ред. П. Н. Шихирева]. – М.: Изд/во «Дело», 2001. – 448 с.

Озерська О.Ю. Вербальний і невербальний аспекти японського мовного етикету: [методичний посібник] / Оксана Юріївна Озерська. – Х.: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2008. – 60 с.

Раздорский А. И. Национально-культурные особенности коммуникации в японском устном диалоге: дис. …кандидата филол. наук / Алексей Иванович Раздорский. – М., 1981. – 212 с.

Тумаркин П.С. Лексика, фразеология, жест в японской разговорной речи / Пётр Семёнович Тумаркин. – М.: «Восток – Запад», 2004. – 248 с.

Холодович А.А. Грамматические категории уважительности в современном японском языке // Японское языкознание: [сборник статей под ред. И. Ф. Вардуля] / Александр Алексеевич Холодович. – М.: «Наука», 1979. – С. 26/ 37.

Япония. Как её понять: очерки современной японской культуры / под. ред. Роджера. Дж. Дэвиса, Осаму Икэно. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 317, [3] с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Ю. А. Пономарьова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.