DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122562

Комп’ютерна програма «Аналіз і синтез continuous форм англійського дієслова»: із досвіду розробки й використання

М. Ю. Дубок

Анотація


У статті йдеться про використання розробленого автором програмного забезпечення, призначеного для персональних комп’ютерів. Комп’ютерну програму створено з метою полегшення пошукової роботи викладачів англійської мови, навчання студентів та проведення статистичних лінгвістичних досліджень, а також для автоматизації пошуку в тексті усіх часових форм Continuous, їх автоматизованого аналізу та напівавтоматичного синтезу. Описано структуру програми, визначені її основні й другорядні функції та їх значення. Комп’ютерна програма використовує електронний словник та здатна динамічно його змінювати. Наведено результати роботи комп’ютерної програми. Висвітлено практичну цінність комп’ютерної програми у навчальному процесі та для проведення статистичних лінгвістичних досліджень. Описано організацію пошуку навчальних матеріалів з використанням комп’ютерної програми.

Ключові слова


програмне забезпечення; автоматизація; аналіз; синтез; комп’ютерна програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика / М. А. Бовтенко. – М.: Флинта, 2004. – 180 с.

Зайцева Е. Н. Информационно/обучающая среда как средство развития самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Елена Николаевна Зайцева; Российский университет дружбы народов. – Ярославль, 2003. – 23 с.

Кузьміна І. П. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови [Електронний ресурс] / І. П. Кузьміна. – Режим доступу: http:// novyn.kpi.ua/2008/3/05_Kuzmina.pdf

Титова С. В. Теоретические основы компьютерно-информационной модели обучения иностранным языкам: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Владимировна Титова; МГУ. – Москва, 2004. – 512 с.

Dudeney G. The Internet and the Language Classroom / G. Dudeney – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 181 p.

Ganong P., Liebman Jeffrey B. The Decline, Rebound, and Further Rise in SNAP Enrollment: Disentangling Business Cycle Fluctuations аnd Policy Changes [Електронний ресурс] / Harvard University, 013. / Режим доступу: http:// www.ksg.harvard.edu/jeffreyliebman/ ExplainingTrendsInSNAPEnrollmentAugust2013.pdf

Irregular Verb Dictionary [Електронний ресурс] // An online English school englishpage.com. – Режим доступу: http:// www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 М. Ю. Дубок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.