Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей

Автор(и)

  • Л. В. Курило Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122583

Ключові слова:

науковий дискурс, функціональний стиль, мовленнєвий жанр, промоційна стратегія, структурні параметри, стилістичні параметри

Анотація

У статті досліджуються структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей, стосовно предметного аспекту змісту навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Представлено найбільш вагомі характеристики англомовного наукового дискурсу: типові особливості наукового функціонального стилю, класифікацію підстилів наукового функціонального стилю, жанрову парадигму наукового дискурсу для наукового підстилю, жанрові маркери англомовних наукових статей. Аналіз композиційних характеристик англомовних наукових статей дозволив встановити сім обов’язкових структурних компонентів, аналіз стилістичних характеристик – низку типових засобів вираження промоційних авторських стратегій на лексичному та граматичному рівнях.                                                                                   

Посилання

Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики / Аликаев Р. С. – Нальчик : Эльфа, 1999. – 318 с.

Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу :

комунікативно--прагматичний аспект (на матеріалі англомовних ста-тей сучасних європейських та американських лінгвістів) : дис. … канд. Філолог. Наук : 10.02.04 / Гніздечко Оксана Миколаївна. – К., 2005. – 203 с.

Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими : учеб. Пособие /

Кожина М. Н. – Пермь : Пермь. Гос. Ун-т, 1972. – 395 с.

Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів : дис. канд. пед. наук. : 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.

Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій : дис. канд. пед. наук. : 13.00.02 / Синекоп Оксана Степанівна. – К., 2010. – 370 с.

Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста :

теоретическое учебное пособие / Чернявская В. Е. – Санкт-

Петербург, 2004. – 128 с.

Шепітько С. В. Компоненти наукового дискурсу [Електронний ресурс] / С. В. Шепітько – Режим доступу до джерела: http:/ /www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_5/statti/39.pdf

Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Яхонтова Тетяна Вадимівна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.

Faber B. Rhetoric in composition : The formation of

organizational discourse in Conference on College Composition and Communication abstracts / B. Faber // Written Communication. – Urbana, IL, 1996. – Vol. 13. – №3. – P. 335384.

Shalom C. The academic conference : A forum for enacting genre knowledge / C. Shalom // The language of Conferencing. – Frankfurt : Peter Lang, 2002. – P. 53-68.

Swales J. M. Genre Analysis : English in academic and research settings / J. M. Swales. – Glasgow : Cambridge Univ. Press. – 1990. – 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29

Номер

Розділ

Наукові статті