№ 1 (2016)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1

Зміст

Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності PDF
Г. І. Подосиннікова, С. М. Мельник 9-14
El oso traposo – віртуальний помічник учителя іспанської мови початкової школи PDF
О. Б. Бігич 15-17
Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей PDF
Л. В. Курило 18-23
Особливості формування фонетичної усвідомленості у майбутніх вчителів у комунікативному вступному корективному курсі з німецької мови PDF
В. М. Гутник 24-30
Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів PDF
М. Б. Щербина 31-36
Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу PDF
Т. П. Василенко 37-41
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – “Теорія і методика навчання: іноземні мови” PDF
С. Ю. Ніколаєва 42-58
Українсько-англійський глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур PDF
Я. Г. Фабрична 59-64