Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів

Автор(и)

  • М. Б. Щербина Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122587

Ключові слова:

комікс, креолізація, іншомовна комунікативна компетентність, філактер, технічні засоби

Анотація

У статті подано аналіз сучасного стану методики викладання іноземних мов сучасними засобами навчання, досліджено креолізований текст, власне комікс, як засіб навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України. Так, розкрито історію популяризації графічної літератури, її креолізовану природу і, як наслідок, можливі переваги її застосування на заняттях з іноземної мови. У результаті аналізу сучасних підручників з іноземних мов запропоновано шляхи вдосконалення організації практичних занять з іноземних мов у вищій школі. Зважаючи на досягнення науково-технічного процесу, запропоновано шляхи розробки навчальних коміксів і стратегії їх застосування у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей.

Посилання

Алексеев Ю. Г. Вербальный и иконический компоненты креолизованного текста в интракультурной интеркультурной коммуникации: экспериментальное исследование: дис. канд. филол. наук: 10.02.19. Ульяновск, 2002. – 171 с.

Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): Учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.

Дармилова С.В. К вопросу об оптимизации процесса

обучения ИЯ и культуре посредством наглядности // Вестник Адыгейского государственного университета. Выпуск №5, 2008. – С. 188-190.

Максимова С. И. Комикс в образовании: есть ли польза от дела? Круглый стол // Народное образование. Выпуск № 9, 2002. – С. 131.

Парсиева Л. К. Национальная специфика междометий в аспекте перевода // Известия Волгоградского педагогического университета. Выпуск № 7, 2008. – С. 63.

Cary S. Going graphic: comics at work in the multilingual classroom / S. Cary. – Portsmouth, NM: Heinemann, 2004. –

p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29

Номер

Розділ

Наукові статті