Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу

Автор(и)

  • Т. П. Василенко Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122589

Ключові слова:

англомовна лексична перекладацька компетентність, письмовий переклад, актуалізація знань, майбутні перекладачі

Анотація

У статті аналізується визначення поняття "знання" як компонента перекладацької компетентності загалом та англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу зокрема, детально описується актуалізація знань майбутніх перекладачів у процесі формування англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу, яка передбачає виконання вправ, призначених для актуалізації знань різного характеру: теоретичних знань з дисципліни "Практичний курс перекладу", лінгвістичних знань, фонових знань, лінгвoтекстуальних знань і знань довідкової літератури; наводяться приклади вправ з актуалізації знань майбутніх перекладачів для формування перекладацької компетентності та англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу.                                                                                                                

Посилання

Василенко Т. П. Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі / Т. П. Василенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 21. – С. 146–160.

Вербицкая М. В. Компоненты и уровни переводческой компетенции / М. В. Вербицкая, М. Ю. Соловов // Вестник Московского университета. Серия 19 : Лингвистика и

межкультурная коммуникация. – 2010. – № 4. – С. 9–18.

Гавриленко Н. Н. Теория и методика преподавания переводa в сфере профессиональной коммуникации / Наталия Николаевна Гавриленко. –М. : НТО им. С. И. Вавилова, 2009. – 178 c.

Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Ганічева Тетяна Вікторівна. – К., 2008. – 359 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические ас пекты) : [учеб. для интов и фак. иностр. яз.] / Вилен Наумович Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.

Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе : [учеб.метод. пособие] / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАРУС, 2001. – 136 с.

Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский : [пер с англ., под ред. Ф.М. Кулакова]. – М. : Энергия, 1979. – 151 с.

Никонова Ж. В. Теория фреймов в лингвистических

исследованиях / Жанна Викторовна Никонова. – СПб. : Філол.. ф-т СПбГУ, 2006. – 144 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : [підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. “Переклад”] / Леонід Миколайович Черноватий. –

Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с. (Серія : UTTA Series).

Sarah Huggins. Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom Gets Best Documentary Feature Film Oscar Nomination 2016 / [Electronic resource] / Sarah Huggins. – Access mode : http://oscar.go.com/news/nominations/winter-on-fire- ukraines-fight-for-freedom-gets-best-documentary-feature- film-oscar-nomination-2016

Названо номінантів на отримання премії “Оскар”/

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/CULTURE/ nazvano-nominantiv-na-otrimannya-premiyi-oskar- 196628_.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29

Номер

Розділ

Наукові статті