DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122612

Теоретичні засади розробки курсу «Основи професійної майстерності перекладача» засобами навчального середовища MOODLE

А. С. Ольховська

Анотація


Статтю присвячено теоретичним засадам розробки курсу «Основи професійної майстерності перекладача» засобами навчального середовища Moodle. Зокрема обґрунтовано актуальність розробки згаданого теоретичного курсу, який покликаний органічно доповнити практичні курси з підготовки перекладачів шляхом забезпечення формування таких складових фахової компетентності перекладача, як інструментальна, пошукова та особистісна, яка, у свою чергу, включає такі компоненти, як психофізіологічний, морально-етичний, фахово-соціальний та компонент самовдосконалення. Надано загальний опис навчальної дисципліни «Основи професійної майстерності перекладача», розкрито переваги розробки відповідного дистанційного курсу, перелічено етапи розробки курсу засобами навчального середовища Moodle, описано структуру розробленого дистанційного курсу, розкрито систему проміжного й підсумкового контролю курсу та шляхи її реалізації засобами Moodle.                                                                                                                


Ключові слова


фахова компетентність перекладача; теоретичний курс; фахова підготовка перекладача; професійна майстерність; система управління навчальним контентом Moodle; майбутні перекладачі

Повний текст:

PDF

Посилання


АнисимовА.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle / Анисимов А. М. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 292 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В. П. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / Комиссаров В. Н. – М. : ЭТС, 2004. – 424 с.

Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача / А. С. Ольховська. – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.

Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів / [Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О.]. – К. : ДУТ, 2014. – 140 с.

Проектирование и разработка дистанционного учебного курса в среде Moodle 2.7 / [Клейносова Н. П., Кадырова Э. А., Телков И. А., Хруничев Р. В.]. – Рязань : Рязан. гос. радиотехн. ун- т., 2015. – 160 с.

Ребрина Ф. Г. Этапы разработки электронного учебного курса на платформе LMS Moodle / Ф. Г. Ребрина, И. А. Леонтьева // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 2. – С. 204–213.

Технологии и ресурсы электронного обучения / [Д. Руткаускьене, Р. Кубилюнас, Д. Гудониене и др.]. - Харьков : Точка, 2011. – 352 с.

Триус Ю. В. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Францук. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 220 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу :

[підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад»] / Черноватий Л. М. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.

Rodríguez-Inés P. Assessing Competence in Using Electronic Corpora in Translator Training / P. Rodríguez-Inés, A. H. Albir // Global Trends in Translator and Interpreter Training: Mediation and Culture. – London : Continuum International Publishing Group, 2012. – P. 96–126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 А. С. Ольховська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.