№ 3 (2017)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3

Зміст

Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови PDF
О. Б. Бігич 3-9
Дидактичні і методичні передумови навчання письма у позакласній роботі учнів основної школи PDF
А. О. Калінчук 10-17
Модель організації освітнього процесу для самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з використанням мобільних додатків і технологій PDF
С. В. Лазаренко 18-22
Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови PDF
Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова 23-29
Теоретичні засади розробки курсу «Основи професійної майстерності перекладача» засобами навчального середовища MOODLE PDF
А. С. Ольховська 30-35
Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в діалогічному мовленні з використанням соціокультурного колажу PDF (Deutsch)
Т. А. Матвійчук 47-51
Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів четвертого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів PDF (Deutsch)
А. С. Батшеєва 52-54
Веб-квест "Éducation à Caen" PDF (Français)
Ю. М. Черняк 55-56
Кейс «А l’agence de voyage» для розвитку лінгвосоціокультурної компетентності у франкомовному говорінні студентів другого курсу PDF (Français)
М. А. Бажіна 57-58
Фрагмент практичного заняття угорської мови для розвитку вмінь діалогічного мовлення студентів другого курсу з використанням колажу на соціокультурну тематику PDF (Magyar)
Т. В. Солом’янюк 59-61
Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в говорінні з викорис танням автентичних відеоматеріалів та колажу на гостру соціально-політичну тему PDF (Deutsch)
Т. С. Ємельянова 62-64
Підготовка доктора філософії: загальна характеристика освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» PDF
С. Ю. Ніколаєва 36-46