DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122630

Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки ХХ століття)

Є. М. Барбаш

Анотація


У статті проаналізовано проблему відображення контролю навчальних досягнень у вітчизняних підручниках з іноземних мов. Встановлено, що зміст контролю визначався залежно від цілей і методів викладання іноземних мов: від характеристики якості знань учнів (60-і роки), рівнів навченості (70-і роки), успішності та результатів навчально-пізнавальної діяльності (80-і – 90-і роки) до навчальних компетентностей учнів (початок ХХІ ст.) Зміни об’єктів контролю викликали відповідні зміни і у підручниках: збільшувалася кількість завдань щодо відповідної мовленнєвої діяльності, змінювалася тематика текстів, вводився тематичний контроль за успішністю учнів, вводилися нові завдання для аудіювання, раціоналізувалися методи перевірки, ширше застосовувалися усна і письмова перевірки, методи графічної і тестової перевірки. Досліджено критерії і показники рівня сформованості всіх видів мовленнєвої діяльності, досліджено об’єкти та методи контролю. 


Ключові слова


іншомовна освіта; контроль; об’єкти контролю; навчальні досягнення; підручник; вимоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Бім І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 4 класу середньої школи. На украинском языке. Видання друге. / І. Бім, О. Голотіна. – К. : Радянська школа, 1986. – 280 с.

Бим И. Л. Немецкий язык: Учеб. пособие для 4-го кл. сред. школы / И. Л. Бим, А. А. Голотина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с.

Борисов Ю.Б., Берлин С.А., Семерова Т.Ф. Учебник

английского языка для 11 класса школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Первый год обучения. 3-е изд. / Ю. Б. Борисов, С. А. Берлин, Т. Ф. Семерова. – М., 1966. – 196c.

Буханевич Н. В. Сучасні методи контролю та оцінки знань школярів / Наталія Віталіївна Буханевич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: [зб. ст.] / РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2007. – Вип. 14. – С. 126–130.

Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам в средней школе / ред. В. С. Цетлин. – М.: Просвещение; 1970. – 119 с.

Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам / А. А. Миролюбов. – М. : СТУПЕНИ, ИНФРАМ, 2002. – 448 с.

Підручник англійської мови для 6-го класу середньої школи : [навчальний посібник] / А. П. Старков, Р. Р. Діксон. – К. : Радянська школа, 1970. – 240 с.

Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні: тези ЦК КПРС і ради Міністрів СРСР // Радянська школа. – 1958. – № 11. – С. 3-23.

Программы восьмилетней и средней школы (действующие): иностранные языки. – М. : Просвещение, 1980. – 81 с.

Программы средней школы на 1970/71 учебный год:

иностранные языки. 9-10 классы. М.: Просвещение, 1970. – 30 с.

Старков А. П. Учебно-методический комплекс по

английскому языку для ІV класса / А. П. Старков // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 3. – С. 16.

Уайзер Г. М. Развитие устной речи на английском языке (V-VIII классы) / Г. Уайзер, А. Климентенко. – М. : Просвещение, 1972. — 176 с.

Уайзер Г. М. Учебник английского языка для ІХ класса / Г. М. Уайзер, С. К. Фоломкмна, А. Д. Климентенко // Иностранные языки в школе. – 1973. – № 2. – С. 36 – 41.

Уайзер Г. М. Учебник английского языка для VI класса /

Г. М. Уайзер, С. К. Фоломкина, Э. И. Каар. – М. : Просвещение, 1976. – 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Є. М. Барбаш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.