№ 1 (2017)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1

Зміст

Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки ХХ століття) PDF
Є. М. Барбаш 3-9
Модель організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках курсу за вибором “Країнознавство” PDF
Н. В. Осадча 10-16
Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності PDF
О. Б. Бігич 17-22
Франкомовна медіареклама як засіб формування міжкультурної компетентності у студентів мовних спеціальностей PDF
Д. А. Руснак 23-31
Сучасні тенденції використання дидактичних підходів у навчанні письмового перекладу PDF
Л. О. Максименко 32-38
Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови PDF (English)
Я. Г. Фабрична 39-50
Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів PDF
М. Л. Писанко 51-57
Аналітичний огляд освітнього сайту «Deutsch für dich» («Німецька мова для тебе») PDF
Д. Р. Савватєєва 58-63
Перша англомовна літня школа Української асоціації дослідників освіти успішно завершила свою роботу PDF
Г. І. Подосиннікова 64