DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122633

Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності

О. Б. Бігич

Анотація


У статті представлено електронні кейси «Turismo ecológico en Costa Rica» й «Ecotourism in Australia» як приклад сучасного засобу професійно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх менеджерів туризму. Описано змістове наповнення кейсів. Охарактеризовано підготовчий етап самостійного опрацювання студентами навчально-пізнавальних матеріалів кейсів. Наведено приклади комунікативних ситуацій на основному етапі роботи з кейсом під час професійно орієнтованої рольової гри.                                                                     


Ключові слова


технологія case study; електронний кейс; екологічний туризм; іспанська мова; англійська мова; майбутні менеджери туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Позааудиторна рольова гра «El major viaje turístico de flores» / «The best flower tour» для майбутніх менеджерів міжнародного туризму / О. Б. Бігич // Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку : Матеріали ІХ Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої пам’яті д. філол. н., проф. А. К. Kорсакова. – Одеса : МГУ, 2015. – С. 3-14.

Бігич О. Б. Професійно орієнтований проект «Turismo ecológico» / О. Б. Бігич // Проектна діяльність як інструмент досліджень навчання та інновацій: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару : Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 10-12.

Бігич О. Б. Професійно орієнтований проект «Turismo ecológico» // Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів з французької й іспанської мов : Колективна монографія / за заг. і наук. ред. Бігич О.Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 92-99.

Ігнатенко В. Електронний кейс як ефективний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного перекладу в умовах самостійної позааудиторної роботи / Вікторія Ігнатенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – С. 140-146.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Майєр. – К., 2011. – 21 с.

Ярошенко О. В. Формування англомовної професійно

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Ярошенко. – К., 2015. – 21 с.

Budowski G. El ecoturismo en el siglo XXI: su creciente importancia en America Latina / Gerardo Budowski : Edición digital. – Modo de acceso http://www.slideshare.net/Elizabeth1103/21-ecoturismosigloxxipdf 8.http://uaeta.org/ua/tourism/17?tab=territory


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Б. Бігич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.