DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122638

Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів

М. Л. Писанко

Анотація


Представлено робочу програму курсу за вибором «Основи наукового письма англійською мовою» для студентів магістратури, що навчаються за напрямом підготовки 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035.06 Філологія. Мови та література. Наведено опис навчальної дисципліни, визначено мету і завдання курсу, виділені знання, навички й вміння, якими мають оволодіти студенти по завершенні курсу, жанри наукових текстів, які увійшли до його змісту, представлено розподіл (аудиторних і позааудиторних) годин у змістових модулях, подано теми лекцій і практичних занять, розроблено завдання для самостійної роботи студентів, зазначено методи навчання та контролю начальних досягнень студентів, наведено приклад завдань модульної контрольної роботи, визначено параметри і критерії її оцінювання, а також шкали нарахування балів за виділеними критеріями, описано    підсумковий контроль, подані орієнтовні питання до заліку, методичне забезпечення курсу, списки рекомендованої (базової та додаткової) літератури, ресурси тощо.                 


Ключові слова


наукове письмо; англійська мова; студенти магістратури; майбутні філологи; робоча програма; курс за вибором

Повний текст:

PDF

Посилання


Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Яхонтова Тетяна Вадимівна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.

Ahmad J. Stylistic Features of Scientific English : A Study of Scientific Research Articles [Електронний ресурс] / Jameel Ahmad. – Режим доступу до джерела : http://www.ccsenet.org/journal/ index.php/ells/article/download/15229/10298

Arnaudet M. L. Approaches to Academic Reading and Writing / Martin L. Arnaudet, Mary Ellen Barret. – New Jersey : PRENTICE-HALL, 1984. – 276 p.

Clemson R. Thesis Writing: How to Write a Masters’ Thesis [Електронний ресурс] / R. Clemson. – Режим доступу до джерела : http:// www.sparrowpaper.com/resources/ thesis_writing_articles/

Hyland K. Academic Discourse : English in a Global Context /

K. Hyland. – London. Continuum, 2009. – 215 p.

Shalom C. The academic conference : A forum for enacting genre knowledge / C. Shalom // The language of Conferencing. – Frankfurt : Peter Lang, 2002. – P. 53-68.

Swales J. M. Teaching the conference abstract / J. M. Swales // Academic Writing : Today and Tomorrow [ed. by E. Ventola, A. Mauranen]. – Helsinki : Helsinki Univ. Press, 1996. – P. 45-59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 М. Л. Писанко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.