Формування основ міжкультурної комунікативної компетентності в учнів початкової школи в процесі навчання німецької мови.

Автор(и)

  • О. А. Паршикова Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.124859

Ключові слова:

Міжкультурна комунікативна компетентність, природовідповідний комунікативно-ігровий метод, учні початкової школи.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність, окреслено цілі і завдання, визначено особливості формування основ міжкультурної комунікативної компетентності в учнів початкової школи в природовідповідному комунікативно-ігровому навчанні іноземної мови на виокремлених першому (адаптаційному) та другому (реорганізаційному) етапах навчання. Описано комунікативно-ігрові прийоми, які доцільно застосовувати на кожному з етапів навчання іноземної мови з  урахуванням вікових особливостей та можливостей учнів, продемонстровано методику їх застосування на прикладах з підручників німецької мови для початкової школи. 

Біографія автора

О. А. Паршикова, Київський національний лінгвістичний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу

Посилання

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / [Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.] ; за загальн. ред. С. Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Бориско Н. Ф. Діалог культур : необхідність, можливість і межі / Н. Ф. Бориско // Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті : міжнародна практична конференція : тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 12–13.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. українського видання С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Паршикова Олена Олексїївна. – К., 2010. – 408 с.

Паршикова Е. А. Метод «storytelling» в обучении иностранным языкам в начальной школе / Е. А. Паршикова // Іноземні мови. – 2003. – № 2. – С. 38–42.

Джерела ілюстративного матеріалу:

Німецька мова : підручник для 1 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.] – К. : Грамота, 2012. – 120 с.: іл.

Німецька мова : підручник для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Бориско Н. Ф., Сидоренко М. М., Горбач Л. В., Савченко Л. П., Паршикова О. О., Мельничук Г. М.] – К. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл.

Німецька мова у грі-1 : книжка для вчителя / [Дручків Н. Ю., Паршикова О. О.] – К. : Освіта, 1997. – 206 с.

Німецька мова : підручник для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.]. – К. : Грамота, 2013. – 176 с.: іл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-26

Номер

Розділ

Наукові статті