№ 1 (2018)

Іноземні мови

Зміст

Формування основ міжкультурної комунікативної компетентності в учнів початкової школи в процесі навчання німецької мови. PDF
О. О. Паршикова
Проблеми міжкультурної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземних мов PDF
Н. Ф. Бориско
Підсумковий контроль у проектному навчанні іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти PDF
О. М. Устименко
Освітньо-професійна програма «Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти» PDF
Н. В. Майєр
Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі PDF
А. М. Володько
THE ENGLISH LANGUAGE LESSON PLAN FOR VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS PDF (English)
Л. Г. Решетило
Фрагмент практичного заняття з іспанської мови з формування в студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичного відеоматеріалу PDF
А. І. Кагарлицька
Нові навчальні програми з іноземних мов: європейські стандарти, нові виклики та можливості PDF
І. Ю. Голуб
Рецензія на монографію Корнєвої Зої Михайлівни «Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти» PDF
С. Ю. Ніколаєва