Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання

Автор(и)

  • О. Б. Тарнопольський Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169307

Ключові слова:

парадигма, підхід, комунікативний підхід до викладання іноземних мов, культуро-спрямований підхід, принципово-прагматичний підхід, конструктивізм у навчанні мов.

Анотація

Стаття обговорює три основні сучасні підходи до навчання іноземних мов: комунікативний, культуро-спрямований та принципово-прагматичний, які розглядаються як головні парадигми викладання цих мов у ХХІ сторіччі. Демонструється, що ці три підходи – не єдині існуючі в теперішній час, але всі інші не є провідними і не впливають у такій же мірі на розвиток методики як теорії і практики викладання мов. У статті аналізуються як схожість, так і різниця названих трьох підходів і доводиться, що різниця не є настільки великою, щоб зробити підходи такими, які б протирічили один одному. Робиться висновок про те, що на основі трьох окремих проаналізованих підходів можливо створити один єдиний підхід, у якому поєдналися б переваги усіх трьох сучасних парадигм викладання іноземних мов. Таке можливе об’єднання парадигм вбачається у використанні конструктивізму як найсучаснішої модифікації комунікативного підходу, оскільки конструктивістська методика в найбільшій мірі відповідає усім принципам, що лежать в основі трьох провідних підходів/парадигм, які були проаналізовані у статті, і дозволяє найбільш гармонійно об’єднати їх у єдине ціле. Проте для досягнення такого гармонійного об’єднання і високої ефективності нової конструктивістської методики вона повинна відрізнятися чотирма основними характеристиками: 1) базуватися на експерієнційно-інтерактивних видах навчальної діяльності, що забезпечують оволодіння мовою та спілкуванням нею через досвід практичної екстралінгвістичної діяльності, яка реалізується через комунікацію виучуваною мовою у взаємодії тих, хто навчаються; 2) базуватися на навчанні через позамовний предметний зміст, що лежить в основі комунікації виучуваною мовою тих, хто навчаються; 3) базуватися на комбінованому навчанні, що поєднує у єдине ціле традиційну роботу в класі/аудиторії з навчальною діяльністю в Інтернеті; 4) базуватися на міжкультурному навчанні мови, тобто на наявності яскраво вираженої культурної складової в навчальному процесі. Усі ці положення склали пролегомени до створення інноваційної об’єднаної парадигми викладання іноземних мов, яка зможе забезпечити їх більш ефективне навчання у наступні десятиріччя.

Біографія автора

О. Б. Тарнопольський, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Посилання

Парадигма (2019). Взято з: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадигма.

Пассов, Е. И. (1985). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение.

Скалкин, В.Л. (1981). Основы обучения устной иноязычной речи. Москва: Русский язык.

Тарнопольський, О. Б., & Скляренко, Н. К. (2003). Lifestyle communicative behavioral patterns in the USA. Київ: ІНКОС.

Тарнопольський, О.Б., & Кабанова, М.Р. (2019). Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі. Дніпро: Університет ім. Альфреда Нобеля.

Asher, J. J. (1988). Learning another language through actions: the complete teacher’s guidebook. Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions, Inc.

Burkert, A., Mumford, S., & Lackman, K. (2010). Symposium on grammar teaching in the post-communicative era. IATEFL 2009 Cardiff Conference Selections, 98-100.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Damen, L. (1987). Culture learning: The fifth dimension in the language classroom. Reading (MA): Addison Wesley.

Ellis, R. (1984). Classroom second language development. Oxford: Pergamon Press.

Fotos, S. S. (1994). Integrating grammar instruction and communicative language use through grammar consciousness-raising tasks. TESOL Quarterly, 28, 2, 323-351.

Krashen, S. D. (1981). Principles and practice in second language acquisition. London: Prentice-Hall International (UK) Ltd.

Kumaravadivelu. B. (2003). Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. New Haven and London: Yale University Press.

Lado, R. (1964). Language teaching. A scientific approach. New York: McGraw Hill.

Lewis, M. (1996). The Lexical Approach. The state of ELT and a way forward. Hove: Language Teaching Publication.

Rivenc, P. (1991). La problématique SGAV (Structuro-globale audio-visuelle) aujourd’hui. Revue de phonétique appliquée, 99, 100-101, 121-132.

Richards, J. C., & Rogers, T. C. (1986). Approaches and methods in language teaching: A description and analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Tarnopolsky, O. (2001). Teaching etiquette communicative behavioral patterns to students of English as a foreign language. Atlantis, XXIII, 2, 105-117.

Tarnopolsky, O. (2012). Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes. London: Versita.

Tarnopolsky, O. (2018). Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: A new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools? Advanced Education, 10, 5-11. https://doi.org/10.20535/2410-8286.133270

Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-23

Номер

Розділ

Наукові статті