Методична розробка сценарію роботи з автентичним відеоматеріалом «ЗНИЩЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ: ТОЧКИ ЗОРУ»

Автор(и)

  • Євгеній Юрійович Мельник

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.4.219972

Ключові слова:

знищення пам’ятників, рабство та колонізація, рецептивні види мовленнєвої діяльності, продуктивні види мовленнєвої діяльності, пасивна форма, інфінітив минулого часу, спосіб le subjonctif, висловлення й аргументація власної думки

Анотація

У методичній розробці представлено сценарій ро-
боти з автентичним франкомовним відеоматеріалом,
присвяченим проблемі нової інтерпретації історії взагалі
та знищення пам’ятників у контексті руху Black Lives
Matter зокрема. Значущість історичного, культурного,
соціального та політичного аспектів зазначеної пробле-
ми дозволяє забезпечити комунікативно вмотивоване
оволодіння певним лексико-граматичним франкомовним
матеріалом. Запропонований дидактичний матеріал допо-
може студентам рівня В2 ефективно засвоїти дотичний
вокабуляр, удосконалити навички вживання пасивної форми
(la voix passive), конструкцій з інфінітивом минулого часу
(l’infi nitif passé) та способу le subjonctif. Комунікативні за-
вдання спрямовано на розвиток умінь у рецептивних та
продуктивних видах мовленнєвої діяльності шляхом сприй-
няття й аналізу точок зору носіїв мови та висловлення й
аргументації власного ставлення до проблеми.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методична скарбничка викладача іноземних мов і культур