Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій

Автор(и)

  • Марія Дука
  • Юлія Серпенінова

Анотація

У статті детально проаналізовано специфіку етапів
формування англомовної лексичної компетентності
студентів економічних спеціальностей із застосуванням
інформаційних комп'ютерних технологій. Уточнено поняття
"англомовна лексична компетентність майбутніх еконо-
містів" як інтегрована якість, що передбачає набуття
комплексу знань, формування навичок і розвиток умінь, що
в результаті дає можливість коректно використовувати
словниковий запас під час професійно орієнтованого англо-
мовного спілкування в економічній сфері. Здійснено критичний
аналіз підходів науковців до виокремлення етапів формування
англомовної лексичної компетентності. Уточнено такі
етапи формування англомовної лексичної компетентності
майбутніх економістів, як: етап семантизації лексики, етап
автоматизації на рівні фрази та понадфразової єдності та
етап творчої реалізації. Узагальнено цілі кожного з етапів
та запропоновано відповідні методичні види вправ. Подано
перелік інформаційних комп'ютерних технологій, які доцільно
використовувати на кожному з етапів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у немовних закладах вищої освіти