Підсистема вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності у майбутніх бакалаврів з комп’ютерної інженерії

Автор(и)

  • Наталія Матковська

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.3.241157

Анотація

У статті представлено підсистему вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерної інженерії. Уточнено поняття вправа та завдання. Названо типи та види вправ, які ми вважаємо ефективними у формуванні англомовної компетентності в усному мовленні у фахівців з комп’ютерної інженерії. Встановлено та охарактеризовано етапи формування відповідних навичок і вмінь. Формування англомовної усномовленнєвої компетентості в зазначених вище фахівців відбувається в 3 етапи: підготовчий, рецептивно-репродуктивний / продуктивний, рецептивно-продуктивний, продуктивний. Метою підготовчого етапу є набуття фонових знань та формування мовного середовища та мовної спільноти. На цьому етапі здобувачі вищої освіти виконують рецептивні, рецептивно-репродуктивні вправи, вправи на розвиток умінь аудіювання та говоріння. Другий етап, рецептивно-репродуктивний / продуктивний, передбачає формування вмінь у монологіч-ному мовленні та аудіювання, що полягає в активному вправлянні студентів в усному мовленні в контексті відповідних професійно орієнтованих матеріалів та ситуацій. Вправи другого етапу спрямовані на підготовку та тренування майбутніх фахівців досягати та розв’язувати комунікативні завдання, висловлювати власні думки і судження, сприймати та розуміти думки інших людей. Вправи на аудіювання відбуваються в 3 етапи: перед- текстовий, текстовий, післятекстовий. Для розвитку вмінь аудіювання пропонуються вправи на активізацію фонових знань, на розуміння основного змісту, вправи на обговорення почутого. Під час завершального рецептивно-продуктивного, продуктивного етапу студенти виконують вправи на вдосконалення мовленнєвих умінь з широким залученням набутих знань. На цьому етапі студенти вже опанували відповідні фахові дисципліни, набули вмінь усного мовлення і вже мають певні фахові вміння та знання, тому такі вправи, як рольові ігри, проєкти, ситуативні вправи, є логічним продовженням у формуванні англомовної усномовленнєвої компетентності в майбутніх комп’ютерних інженерів. До кожного етапу представлено зразки вправ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ