ПРЕДМЕТНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.3-4.269666

Анотація

У статті розглянуто питання компонентного складу предметного аспекту змісту формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови (чіткіше якось сформулювати - У статті розглянуто питання предметних (чи значеннєвих) складників, якій формують зміст міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови. Проаналізовано методичну, лінгвістичну, психологічну літературу та досвід учених у галузі формування іншомовних навичок і вмінь у контексті міжкультурної комунікації. Виокремлено культурний компонент змісту та його взаємозв’язок із складниками навчальних засобів. Обґрунтовано комунікативну психологічну модель, дотримання якої сприяє розбудові дискурсу під час продукування текстів, та зазначено функції текстів як вихідного пункту для розвитку комунікативних навичок і вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності. У межах предметного аспекту змісту подано характеристики дискурсу як тексту “зануреного в життя”. Зосереджено увагу на знаннях щодо лінгвістичного компонента, використання яких забезпечує результативність висловлюваня думки німецькою мовою. Наведено приклади мовленнєвих засобів німецькою мовою і зазначено їхні національно-культурні особливості під час породження або сприйняття текстів різних жанрів і типів. Вивчено можливі шляхи моделювання комунікативних ситуацій, у яких майбутні викладачі виступають потенційними посередниками між рідною та німецькомовною культурами. Зроблено висновки, що використання автентичних текстів і фотоілюстративного матеріалу значно розширить культурологічний аспект змістового наповнення навчально-методичних матеріалів і забезпечить ефективне формування міжкультурної комунікативної компетентності. Крім того, автентичність
забезпечує реальні умови ведення дискурсу з урахуванням національно-культурних ознак виучуваної мови.

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти