ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.3-4.269673

Анотація

Досліджуючи професійні підходи до забезпечення якості у сфері перекладацьких послуг, авторка статті виокремлює
професійні знання, уміння і комунікативні здібності, необхідні перекладачеві текстів у галузі освіти для контролю й оцінювання якості перекладу. Виявлені особливості директивних підходів, в основі яких централізоване управління якістю, дозволили визначити номенклатуру складників професійної компетентності штатного та позаштатного перекладача перекладацьких компаній та відділів перекладу організацій. Вони стосуються забезпечення якості людських і технічних ресурсів, контролю якості процесу та оцінювання продукту перекладу, зворотного зв’язку. Характерні риси підходів, що ґрунтуються на принципі децентралізації, дали змогу окреслити загальні та специфічні знання, уміння та комунікативні здібності незалежних професіоналів, які зумовлені збільшенням попиту на швидкі та якісні перекладацькі послуги за невисоку ціну. До складників професійної компетентності фрилансера належать: знання технологій краудсорсингу, уміння продемонструвати відповідність чинним стандартам в індустрії перекладу, критично оцінювати як інформацію, так і власні переваги та недоліки. Розгляд підходів до визначення рівнів якості та вимог, що до них висуваються, зумовлений важливістю відповідних знань і умінь здійснювати самоконтроль і самостійно оцінювати якість перекладу. Результати порівняльного аналізу професійних систем вимірювання якості перекладу
LISA QA Model 3.1, SAE J2450. QT21 D3.1: Harmonized Metri стають підґрунтям для розробки типології перекладацьких
помилок і визначення структури та змісту моделі оцінювання якості перекладу текстів освітнього дискурсу.

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти