РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Борис Дмитро. (2022). Onomastic aspects of translation: theory and practice / Ономастичні аспекти перекладу: теорія і практика. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2022 – 108 с.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.3-4.269690

Анотація

Зміцнення позицій Української держави на міжнародній арені, визнання її ролі у підтримці глобальної безпеки та стабільності, поглиблення її інтеграції у Євроатлантичне й світове співтовариство підносить на новий рівень необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців-перекладачів, чиї професійні компетентності відповідали б вимогам сучасності та зростаючим потребам нашої держави. У короткостроковій перспективі внаслідок залучення урядів іноземних держав, міжнародних організацій та приватних компаній у повоєнну відбудову України число наших міжнародних контактів на усіх рівнях буде швидко збільшуватись. Це означає, що майбутнім фахівцям доведеться не лише шукати й коректно вживати загальноприйняті еквіваленти англомовних топонімів, атропонімів, ергонімів,
але й часто самостійно їх відтворювати, а точніше створювати українські еквіваленти для специфічних англомовних культурних реалій, і навпаки. Таким чином, розширення міжнародного співробітництва в економічній, політичній, воєнній, безпековій, культурній, освітній, екологічній та багатьох інших сферах життя, обумовлює необхідність створення нових сучасних підручників та посібників з перекладу. Саме таким є рецензований навчальний посібник Д. П. Бориса «Ономастичні аспекти перекладу: теорія і практика».

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Огляди, рецензії