Кваліфікаційна робота магістра з методики навчання французької мови як показник сформованості науково-дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.2.285381

Анотація

У статті досліджено кваліфікаційну роботу магістра з методики навчання французької мови як показник сформованості науково-дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти. Визначено етапи написання і захисту кваліфікаційної роботи магістра, знання і вміння які є складниками науково-дослідницької компетентності і якими оволодівають магістранти на цих етапах. Дослідження проведено за результатами написання і захисту 21 кваліфікаційної роботи з методики навчання французької мови у закладах вищої освіти, захищених впродовж останніх десяти років під науковим керівництвом автора цієї публікації. У різні роки кваліфікаційні роботи магістра з методики навчання французької мови виконані здобувачами вищої освіти, які навчалися за спеціальністю 8.02030302 Мова і література (французька) та за освітньою програмою «Французька мова, друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти» спеціальності 014 Середня освіта. Узагальнені результати написання і захисту кваліфікаційних робіт магістра з методики навчання французької мови дозволяють констатувати сформованість науково-дослідницької компетентності майбутніх викладачів французької мови. Теоретичне обґрунтування рівнів сформованості науково-дослідницької компетентності майбутніх викладачів французької мови, розроблення критеріїв та інструментів їх визначення складають перспективу подальших досліджень.

Опубліковано

2023-08-04

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ