Удосконалення перевернутого навчання: комплексна методологія інтеграції асинхронної та синхронної взаємодії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.1.298900

Анотація

Розглянуто питання шляхів та можливості організації перевернутого навчання майбутніх учителів / викладачів іноземних мов крізь призму формування їхньої професійно орієнтованої комунікативної компетентності. Запропоновано методичний підхід як оптимальний спосіб компіляції асинхронної і синхронної взаємодії. На підставі аналізу наукових праць спроєктовано асинхронно-синхронну взаємодію як особливий різновид асинхронного режиму, у якому незалежний компонент є основним, а спільний (синхронний) – подано як додатковий, оскільки основна увага зосереджена на самостійній навчальній діяльності студентів, а їхня синхронна взаємодія забезпечує додаткову підтримку та можливості залучення до співпраці. Зазначено збалансований підхід у використанні взаємодії не лише асинхронно в умовах відкладеного відліку комунікації, а й у квазі-миттєвому спілкуванні – спілкуванні, яке швидше за традиційну відкладену комунікацію, але не таке миттєве, як спілкування в реальному часі. Констатовано, що внаслідок впливу потреби експлікувати синхронний аспект на власне асинхронну навчальну діяльність сутність перевернутого навчання (ПН) збагачується. Зосереджено увагу на відображенні спеціальних принципів щодо вдалого застосування асинхронно-синхронної техніки. Використано аналіз попередніх досліджень для вивчення останніх результатів, особистого досвіду викладача щодо використання методу асинхронно-синхронної взаємодії в процесі навчання студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти на філологічному факультеті освітніх технологій Київського національного лінгвістичного університету. За результатами опитування виявлено, що використання технології змішаного навчання
загалом та моделі ПН зокрема істотно вплинуло (від 70 % до 90 %) на рівень професійного зростання студентів та
їхню загальну задоволеність якістю навчання. Запропоновано приклади вправ для підготовчого етапу в руслі формування англійськомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності магістрантів, а також онлайн-ресурси для їх використання в змішаному форматі.

Опубліковано

2024-03-13

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ