Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 2020: вплив на навчання іноземних мов і культур в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.2.306338

Анотація

У статті узагальнено досягнення науковців у створенні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) і конкретизовано етапи їх розроблення: 2001–2018, 2018–2020, 2020–2023 роки та пізніше. Описано зміст кожного з етапів. Доведено актуальність вивчення проблеми викорис-
тання оновлених ЗЄР на сучасному етапі навчання іноземних (ІМ) в Україні. Установлено, що врахування ЗЄР 2020 нині є недостатнім. Ця теза підтверджена аналізом державних документів з мовної освіти; державних стандартів середньої та вищої освіти; типових програм з ІМ для закладів середньої та вищої освіти й освітніх програм закладів вищої освіти; робочих навчальних програм, підручників та посібників з ІМ і методики їх викладання; національних тестів з ІМ, наукових досліджень і публікацій з методики навчання ІМ. Зроблено висновок про необхідність оновлення всіх названих вище документів з урахуванням змін, внесених до ЗЄР 2020: концептуальних положень; оновлених підходів до використання цієї публікації в навчанні ІМ; удосконалених дескрипторів; уточнених тенденцій застосування активного підходу до навчання ІМ; уточнених понять “інтеракція” та “медіація”; розширених тлумачень підходів “багатомовний” та “багатокультурний”; поглиблених методичних поглядів на режими комунікації та
значення медіації в навчанні та вивчені ІМ; переосмислених підходів до оцінювання досягнень у володінні ІМ здобувачами освіти; конкретизованою роллю контролю та оцінювання в освітньому процесі з ІМ; переглянутих рекомендацій з мовного тестування в університетах та інше. У перспективі
потрібно реалізувати такі основоположні наукові розвідки на засадах ЗЄР 2020 в Україні: уточнення рівнів володіння ІМ від початкової школи до аспірантури; визначення необхідної кількості навчальних аудиторних годин для оволодіння ІМ на кожному з рівнів освіти; конкретизація цілей формування іншомовної комунікативної компетентності на різних етапах навчання в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) та закладах вищої освіти (ЗВО); деталізація набору компетентностей для формування та вдосконалення на різних рівнях навчання у ЗЗСО та ЗВО (рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої освіти; рівнях бакалаврату, магістратури та аспірантури); розроблення системи специфікацій усіх видів національних тестів (НМТ, ЄФВВ, ЄВІ); адаптування технології діяльнісного підходу до умов іншомовної освіти в Україні.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Запрошуємо до дискусії