Аналіз англійськомовної лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні майбутніх філологів у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, її характеристика та складники

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.2.306368

Анотація

Статтю присвячено проблемі аналізу англійськомовної лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні майбутніх філологів у вітчизняній та зарубіжній літературі. Визначено, що лінгвосоціокультурної компетентність – це складне й багатокомпонентне поняття. На основі ретроспективного аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури доведено, що немає єдиного терміна лінгвосоціокультурної компетентності, що зумовлює актуальність теми дослідження. Схарактеризовано складники лінгвосоціокультурної компетентності як компоненти іншомовної комунікативної компетентності. Обґрунтовано необхідність використання компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх філологів у закладах вищої освіти. Визначено доцільність навчання лінгвосоціокультурної компетентності у ЗВО, зокрема через процеси глобалізації та підвищення вимог на ринку праці.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ