Формування навчально-стратегічної компетентності в англійськомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів із використанням Сhatgpt

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.2.306369

Анотація

Статтю присвячено дослідженню формування навчально-стратегічної компетентності в англійськомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів. У роботі розглянуто потенціал чат-бота ChatGPT як засобу навчання. Актуальність запропонованої статті зумовлена необхідністю цифровізації освітнього процесу і впровадження інноваційних засобів навчання, які будуть релевантними для формування досліджуваної компетентності. У статті обґрунтовано доцільність використання ChatGPT в освітніх цілях у вищій школі, оскільки він є чат-ботом, діалоговою системою, розробленою на основі штучного інтелекту, і може замінити викладача або співрозмовника в разі їхньої відсутності в певний момент.
Проаналізовано функціонал ChatGPT і його особливості, як-от: здатність навчатися, запам’ятовувати й аналізувати необхідну інформацію, адаптуватися до взаємодії з конкретним користувачем. З’ясовано типові помилки користувачів, визначено основні переваги ChatGPT як засобу
навчання, зокрема задоволення принципів диференційованого навчання, висока зацікавленість студентів, ефективність зворотного зв’язку й подібність до людської комунікації. До недоліків віднесено недостатню сформованість умінь користуватися штучним інтелектом у викладачів і
студентів, прогнозованість відповідей чат-бота, втрату ефекту новизни з плином часу й відсутність достатньо сформованої методичної компетентності ChatGPT. За результатами практичного дослідження потенціалу ChatGPT подано рекомендації для студентів-користувачів ChatGPT щодо коректного формулювання запиту в чатботі для швидкого досягнення поставленої мети, а саме конкретизація ролей, цільової авдиторії, завдань, запит до ChatGPT на зворотний зв’язок тощо. Розроблено вправи різних типів і видів для ознайомлення студентів зі стратегіями і формування в них умінь послуговуватися ними, використовуючи цей інноваційний засіб навчання. У результаті практичної перевірки запропоновані вправи довели свою ефективність для формування навчально-стратегічної компетентності в професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ