Методичні рекомендації щодо формування в майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні під час самостійної роботи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.2.306375

Анотація

У статті представлено методичні рекомендації щодо формування в майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні під час самостійної роботи. Насамперед окреслено чинники, які враховують, добираючи навчальні відеоматеріали, що використовують як монолог-зразок: вимоги до навчальних аудіотекстів; мету навчання, яка полягає у формуванні англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні; вимоги робочої програми. Також виокремлено критерії добору навчальних відеоматері-
алів. Критерії добору розглянуто у двох аспектах: якісному і кількісному. До якісних критеріїв належать критерії автентичності, тематичності, інформативності, нормативності та відносної правильності, доступності. Кількісними критеріями вважаємо тривалість звучання і темп мовлення.
Оптимальними вважаємо помірний темп мовлення і тривалість звучання від 1,5–2 до 3–5 хвилин. Розроблено підсистему вправ для формування в майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні під час самостійної роботи. Запропонована підсистема вправ містить два етапи: підготовчий, спрямований на отримання знань про типові ситуації професійної комунікації у сфері харчових технологій і структуру монологічних висловлювань, та основний, спрямований безпосередньо на формування вмінь продукувати професійно орієнтовані монологічні висловлювання. Уточнено, що на підготовчому етапі ефективніше використовувати підхід «перевернутий клас».
Основний має має рецептивно-репродуктивний, рецептивно-продуктивний та продуктивний підетапи. На стадії рецептивно-репродуктивного підетапу здобувачі навчаються створювати структурні елементи монологу з опертям на відеотекст. Мета рецептивно-продуктивного підетапу полягає у формуванні вміння створювати мінімонолог з опертям на ситуацію і ключові слова, а мета продуктивного підетапу полягає в продукуванні професійно орієнтованого монологу-повідомлення і монологу-опису з опертям лише на комунікативну ситуацію. Виокремлено критерії оцінювання
рівня сформованості формування англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців з харчових технологій.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ