DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122569

Веб-квест проект як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови

О. Л. Шумський

Анотація


У статті розглянуто шляхи оптимізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами проектної методики. Обґрунтовано, що стимулом для активізації самостійної навчальної діяльності студентів є використання сучасних інформаційних технологій, які дають змогу повною мірою реалізувати інтерактивні методи навчання, і зокрема, проектну методику. Доведено, що веб-квест технологія, виводячи процес вивчення іноземної мови за межі аудиторних занять до сфери організованої та дистанційно керованої викладачем самостійної креативної діяльності, надає студентам можливість самостійного конструювання власних іншомовних знань, стимулює свідому потребу в здобуванні, порівнянні та оцінюванні професійно значущої інформації та отриманні на цій основі нових знань.                                                                                                              


Ключові слова


самостійна навчально-пізнавальна діяльність; інформаційні технології; активні методи навчання; веб-квест технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриневич М. С. Медiаосвiтнi квести / М. С. Гриневич // Вища освіта України 2009. – № 3. – К.: Гнозис, 2009. – С. 153–155.

Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей / Н. Ф. Коряковцева. – М.: Аркти, 2002. – 173 с.

Лобанов А. П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте инновационных технологий / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – Минск: РИВШ, 2005. – 175 с.

Насонова Н. А. Передача інформації в процесі вивчення

іноземної мови / Н. А. Насонова // Проблеми гуманізму і освіти: Зб. матеріалів науково-метод. конф., м. Вінниця, 21–22 травня 2002 р. В 2-х томах. – Вінниця: Універсум, 2002. – Т. 2. – С. 241–243.

Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения / П. И. Образцов. – Орел: ОрелГТУ, 2000. – 153 с.

Статкевич А. Г. Веб&квест як інноваційна проектна методика навчання іноземної мови / А. Г. Статкевич, О. О. Фенчук. Режим доступу: http://www.nniif.org.ua.

Шмідт В. В. Технологія веб&квеста при навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей: [Електронний ресурс] / В. В. Шмідт – Режим доступу: http://sconference.org.

Abbit J. What we know about the Impacts of WebQuests: Areview of research / J. Abbit, J. Ophus // AACE Journal. –

– № 4.– P. 441–456.

Dodge B. WebQuests: A technique for Internet&based learning / B. Dodge // Distance Educator. – 2005. – № 2. – P. 10–13.

Gaskill M. Learning from WebQuests / M. Gaskill, A. McNulty, D. W. Brooks // Journal of Science Education - Technology. – 2006. – № 15. – P. 133–136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Л. Шумський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.