DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122634

Франкомовна медіареклама як засіб формування міжкультурної компетентності у студентів мовних спеціальностей

Д. А. Руснак

Анотація


Формування міжкультурної компетентності є головним пріоритетом сучасної освіти, особливо це актуально для навчання студентів мовних спеціальностей, які знаходяться безпосередньо у контакті з іноземною мовою і культурою. Міжкультурна комунікація може відбуватися як через прямий контакт з носіями мови, так і опосередковано через вивчення автентичних текстів. У статті представлено франкомовну медійну рекламу як засіб формування міжкультурної компетентності у студентів. Розглянуто стереотипи як форму соціальних репрезентацій та їхню роль і місце у медійній рекламі. Виділені етапи у роботі з відеорекламою. Наведено приклад методичної розробки на матеріалі відеореклами з метою формування міжкультурної компетентності у студентів мовних спеціальностей.          


Ключові слова


міжкультурна компетентність; медіа-реклама; стереотипи; французька мова; студенти мовних спеціальностей

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова В. І. Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства / В. І. Аксьонова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. – №45. – С. 128 – 140.

Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі [Електронний ресурс] / Н. Ю. Бутенко. – Режим доступу http:// www.readbook.com.ua/book/37/935/.

Елизарова Г. В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02. / Елизарова Галина Васильена. – СПб., 2001. – 371 с.

Карамышева Т. В. Реклама как компонент межкультурной коммуникации / Т. В. Карамышева, А. И. Иванченко // Уроки французского языка: Спб., 2001. – С. 97 - 132.

Колбіна Т. В. Сутність міжкультурної комунікації як особливої форми соціальної взаємодії представників різних культур / Т. В. Колбіна // Вісник ХДАК. – Випуск 31. – 2010. – С. 108 - 116.

Мельник П. Ю. Засвоєння соціокультурних стереотипів у роботі з рекламними повідомленнями / П. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2002. – № 1 – С. 12 - 15.

Руснак Д. А. Соціокультурні аспекти формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови / Д.А. Руснак // Вісник КНЛУ : Педагогіка та психологія. – Вип. 8. – 2005. – C. 201–206.

Руснак Д. А. Критерії відбору автентичного матеріалу для навчання франкомовної граматики студентів філологів ІІ курсу / Руснак Д. А. // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів : Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 12 грудня 2007 р. [відп. редактор Чернуха А. М. ]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 286–288.

Томская М. В. Рекламный дискурс в гендерном аспекте /

М. В. Томская // Вестник МГЛУ. – 2014. – С. 95 – 108.

Bartes R. Le message publicitaire / Roland Bartes // L’aventure sémiologique / R. Barthes. – Paris: Éditions du Seuil, 1985. – P. 243 - 248.

Byram M. Développer la dimension interculturelle dans l’enseignement des langues: une introduction pratique à l’usage des enseignants / Byram. M., Gribkova B., Sarkey H. –

Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2002. – 46 p.

Desvarte E. La publicité est omniprésente mais nous influence telle ? [Ressource électronique] / Elisabeth Desvarte // Psychologie sociale. – 2015. – Àccessible à : http://www.psychologiesociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 96&Itemid=44.

Geay C. La publicité entretient-elle les stéréotypes sur les femmes ? [Ressource électronique] / G. Clémence, G. Paola et N.-P. Constance – le 21 février 2012 – Àccessible à: http://tpestereotypesfemininspub.eklablog.com/.

Gomez S. Les stéréotypes masculins dans la publicité [Ressource électronique] / S. Gomez // Psychologie, Tendances publicitaires. – 28 novembre 2012. – Àccessible à: http://com-gom.com/2012/ 11/28/les-stereotypes-masculins-dans-la-publicite/.

Moscovici S. Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire / S. Moscovici // In Jodelet D. Les représentations sociales. – Presses Universitaires de France, 1989 – P. 62 - 86.

Narcy - Combes M. - F. La publicité comme support à l’éveil interculturel / M. - F. Narcy - Combes // Cahiers de l’APLIUT. – 2004. – Vol. XXIII. – № 3. – P. 7 - 24.

Perbet O. Stéréotypes et impact de la publicité [Ressource électronique] / O. Perbet. – Àccessible à: http://www.mercatiqueelectronique.com/encadrer-publicite/stereotypes-impactpublicite/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Д. А. Руснак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.