Професійно-методичні завдання для формування і розвитку методичних умінь як складника тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур

Автор(и)

  • Н. В. Майєр Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169286

Ключові слова:

учитель іноземних мов і культур, класифікація, методичні вміння, професійно-методичне завдання, тестова компетентність.

Анотація

Професійно-методичне завдання є засобом навчально-пізнавальної діяльності для формування і розвитку у майбутніх учителів іноземних мов і культур методичних умінь добору навчального матеріалу, аналізу тестових завдань та їх самостійного укладання з метою реалізації тестового контролю рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетентності та окремих її складників. Під час виконання професійно-методичних завдань активізуються методичні знання та розвиваються специфічні методичні вміння майбутніх учителів проектувати, організовувати та реалізувати контроль з використанням лінгводидактичного тестування. У процесі формування і розвитку методичних умінь професійно-методичні завдання виконують навчальну, мотивувальну, інтегрувальну, розвивальну та контрольну функції. У статті обґрунтовано і представлено класифікацію професійно-методичних завдань за одним основним (характер методичних дій вчителя іноземних мов і культур) і двома додатковими (місце виконання, режим виконання) критеріями. За критерієм «характер методичних дій вчителя іноземних мов і культур» визначено рецептивно-аналітичні, репродуктивні, творчі професійно-методичні завдання, які спонукають студентів до спостереження, аналізу, узагальнення, класифікації, відтворення, прогнозування, розроблення, презентації, за критерієм «місце виконання» – аудиторні і позааудиторні професійно-методичні завдання, за критерієм «режим виконання» – індивідуальні, парні, групові (в малих групах). Визначено види професійно-методичних завдань за основним критерієм: аналіз, класифікація (рецептивно-аналітичні), доповнення, коригування (репродуктивні), розроблення (творчі). Сформульовано вимоги до професійно-методичних завдань: функціональність, практичне спрямування, урахування характеру методичних дій учителя іноземних мов і культур у процесі проектування, планування й організації тестового контролю рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетентності та її компонентів. Приклади професійно-методичних завдань наведено французькою мовою.

Біографія автора

Н. В. Майєр, Київський національний лінгвістичний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Вербицкий, А. А, & Бакшаева, Н. А. (1996). Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении. Взято з: http://www.voppsy.ru/issues/1997/973/973012.htm.

Заяц, Ю. С. (2005). Методическая задача как средство формирования проектировочных умений у студентов факультета начальных классов в процессе методико-математической подготовки (Дис. канд. пед. наук). Московский педагогический университет, Москва.

Игна, О. Н. (2010). Современные классификации учебных методических задач. Вестник Томского государственного университета, 338, 177-182.

Казакова, О. П. (2014). Практико-ориентированные задачи в подготовке преподавателей иностранного языка для специальных целей. Педагогическое образование в России, 6, 109-111.

Білодід, І. К. (Ред.). (1973). Словник української мови в 11 томах (Т. 4 (І-М)). Київ : Наукова думка.

Языкова Н. В. (1984). Система учебной исследовательской работы студентов в методической подготовке учителя иностранного языка .Иностранные языки в школе, 5, 60–63.

Языкова, Н. В. (1994). Процесс обучения иностранным языкам как предмет профессионально-методической подготовки будущего учителя. Иностранные языки в школе, 2, 49-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-23

Номер

Розділ

Наукові статті