ЧИ МОЖЕ ОЦІНЮВАННЯ БУТИ МОТИВАЦІЙНИМ ФАКТОРОМ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.3-4.269662

Анотація

У статті розглянуто вплив оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів на їхню мотивацію до оволодіння іноземною мовою. Автори проаналізували сучасні форми оцінювання, що можуть використовуватися
з метою підвищення мотивації студентів; висвітлили думки викладачів і студентів щодо ефективних практик оцінювання іншомовної комунікативної компетентності; визначили дієві стратегії та техніки мотивування студентів
до регулярного та успішного навчання в процесі вивчення іноземної мови. Метою роботи було дослідити можливі наслідкові зв’язки між впровадженням в освітній процес опанування іноземної мови формувального оцінювання високого рівня та мотивації студентів до вивчення іноземної мови. Установлено, що при застосуванні формувального оцінювання високого рівня викладач враховує різний рівень знань студентів, скеровує їхні зусилля в оволодінні іноземною мовою та надає позитивний зворотний зв’язок. Такого типу оцінювання стає процесом, що надає інформацію, за допомогою якої викладач може скорегувати та пристосовувати викладання до більшої відповідності потребам студентів. Це сприятиме їхньому прогресу у вивченні іноземної мови. Важливим завданням викладача є налагодити взаємодію зі студентами щодо їхніх навчальних досягнень на підставі зрозумілих критеріїв і цілей та надати конструктивний зворотній зв’язок під час оцінювання. Також необхідно створити атмосферу, у якій студенти відчувають себе активними учасниками освітнього процесу, не бояться робити помилки та беруть відповідальність за свої успіхи й невдачі. Результати дослідження підтвердили попередню гіпотезу, що формувальне оцінювання високого рівня підвищує бажання вивчати іноземну мову, що, зі свого боку, веде до суттєвого поступу на шляху формування іншомовної комунікативної компетентності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Запрошуємо до дискусії